Politica de confidențialitate Sample IT

Compania GRUP SAPTE administrează platforma www.sampleit.ro, prin care brandurile partenere va oferă în mod gratuit mostre pe baza preferințelor și obiceiurilor de consum declarate în cadrul profilului de consumator. GRUP SAPTE manifestă un interes deosebit pentru domeniul prelucrării datelor cu caracter personal, având o preocupare constantă pentru îmbunătățirea proceselor interne și actualizarea mijloacelor informatice pentru a asigura o calitate superioară a activităților de prelucrare în acord cu normele legale în vigoare.

Platforma www.sampleit.ro este o franșiză a companiei Irlandeze Field Management Ireland Limited, iar GRUP SAPTE deține o licență exclusivă de utilizare a acesteia pe teritoriul României. Drepturile de proprietate intelectuală, respectiv design, desene, reprezentări grafice și text care sunt disponibile în cadrul platformei aparțin în exclusivitate GRUP SAPTE.

Această Politică de confidențialitate vă informează cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu relația dumneavoastră în calitate de consumator cu noi, având calitatea de facilitator al mostrelor de produs primite din partea partenerilor noștri și totodată, având calitatea de Operator de date cu caracter personal. De asemenea, vă rugăm să rețineți că putem prelucra datele dumneavoastră personale în alte contexte, de exemplu când vizitați site-ul nostru web sau când ne sunteți partener de afaceri pentru diverse produse sau servicii.

 

In ce scopuri va prelucrăm datele personale?

Colectăm și folosim datele dumneavoastră în următoarele scopuri:

 

 • Cunoașterea preferințelor dumneavoastră și a obiceiurilor de consum, în vederea personalizării produselor oferite cu titlu de „mostre”, de către brandurile partenere;
 • Menținerea unei baze de date a consumatorilor interesați de serviciile platformei sampleit.ro și selectarea profilului către care livrăm cutiile cu mostre;
 • Menținerea unei comunicări constante cu dumneavoastră în vederea realizării serviciilor care constituie obiect al platformei (alcătuirea cutiei cu mostre, livrarea acesteia la adresa de domiciliu declarată), sau în cazul în care transmiteți o sesizare în atenția noastră;
 • Evaluarea constantă a datelor completate la nivelul profilului din cadrul platformei în vederea selectării dumneavoastră pentru primirea mostrelor corespunzătoare;
 • Informarea constantă cu privire la cele mai bune practici și a vă tine la curent cu noutățile companiei noastre, cu ultimele produse realizate, inovațiile create în domeniul marketingului precum și evenimentele organizate sau la care participam în viitor;
 • De a va oferi posibilitatea de a transmite în cadrul unui formular de feedback, punctul dumneavoastră de vedere cu privire la produsele primite în regim de „mostre”, în raport cu experiența primirii acestora (despachetarea mostrelor, corespunderea produselor cu așteptările și/sau cu profilul dumneavoastră, etc.);
 • Îndeplinirea cerințelor noastre de conformitate, cum ar fi cele care decurg din legile anticorupție, legile împotriva spălării banilor și alte legi privind infracțiunile economice, legile de reglementare în domeniul protecției datelor cu caracter personal, precum și cerințele de divulgare rezultate din legile aplicabile și dacă este cazul, codurile de auto-reglementare de conduită ca urmare a apartenenței noastre la diverse asociații comerciale.

 

Ce fel de date prelucram și cum facem acest lucru?

Putem colecta și utiliza datele dumneavoastră personale în următoarele situații:

Informațiile pe care ni le furnizați dumneavoastră

Colectăm datele dumneavoastră personale în funcție de diferitele tipuri de interacțiuni pe care le aveți cu noi. Astfel de date personale includ:

 • Numele și prenumele
 • Sexul și vârsta
 • Informații de contact și adresă, inclusiv adresa de domiciliu si adresa de e-mail, numărul de telefon
 • Țara de reședință
 • Informații privind stabilirea profilului dumneavoastră in raport cu propriile preferințe de consum declarate
 • Informații prelucrate de către fișierele cookies pe care le utilizăm în cadrul platformei, astfel cum precizam în cadrul Politicii de cookie.

 

Toate datele cu caracter personal și informațiile prelucrate le obținem direct de la dumneavoastră, prin completarea acestora în cadrul platformei, fără a utiliza resurse public disponibile (cum ar fi conturi personale din rețele de social media) pentru a completa informațiile oferite în profil.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care va aparțin

Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal având una sau mai multe dintre următoarele baze legale:

 • Am obținut consimțământul dumneavoastră prealabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale (Art. 6.1 a, GDPR), în cazurile în care prelucrarea presupune necesitatea existentei acestei baze legale (consimțământ), cum ar fi utilizarea fișierelor cookie sau prelucrarea continua a informațiilor completate în profilul de consumator integrat în platformă. Puteți să vă retrageți acordul în orice moment. Vă puteți retrage consimțământul pentru toate procesările sau pentru scopuri individuale alese de dumneavoastră. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea procesării pe baza consimțământului dumneavoastră înainte de retragere. Vă puteți retrage consimțământul prin trimiterea unui e-mail la adresa dpo@g7.com.ro.
 • Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru realizarea unui contract (viitor) de livrare a mostrelor încheiat între dumneavoastră și noi (articolul 6.1b GDPR). Termenii contractului se înscriu în prevederile acestei politici.
 • Prelucrarea este necesară pentru scopurile intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, respectiv partenerul nostru contractual (brandul care va oferă mostrele), cu excepția cazului în care aceste interese încalcă sau contrazic drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale care necesită o protecție sporită a datelor cu caracter personal (Articolul 6.1 f, GDPR). Astfel, interesul legitim al GRUP SAPTE îl reprezintă menținerea unei baze de date în vederea transmiterii mostrelor personalizate consumatorilor interesați și stabilirea unei relații continue cu partenerii contractuali (brandurile) interesate de furnizarea produselor proprii în regim de “mostre”.

Unde va transferam datele?

 

Colaborăm cu alte organizații pentru a ne atinge scopurile. Prin urmare, putem trimite datele dumneavoastră cu caracter personal parțial sau în totalitate către partenerii noștri contractuali, respectiv companiile care livrează mostrele (curierei sau livratori).

 

Drept urmare, ne asigurăm că partenerii noștri sunt companii care au sediul sau sunt reprezentate în Romania si nu transferă datele dumneavoastră în afara României sau a Spațiului Economic European. Totodată, ne asigurăm ca partenerii noștri respectă normele Regulamentului General privind Protecția Datelor și au implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal care vă aparțin.

De asemenea, in cazul in care ne este impus de lege, transmitem datele dumneavoastră către anumite autorități de stat care pot sa solicite astfel de date si informații. Astfel, putem transmite date si informații despre dumneavoastră

 • Autorităților competente de reglementare a unor domenii specifice (cum ar fi domeniul medical), procurori și alți destinatari responsabili de punerea în aplicare a normelor privind transparența, precum și legile comerciale, civile, penale și/sau legile administrative;
 • Autorităților, instanțelor, părților într-un litigiu, în măsura necesară pentru a respecta orice lege, reglementare, proces legal sau cerere guvernamentală aplicabilă;
 • Consilieri profesioniști sau auditori, cum ar fi consilieri fiscali, auditori financiari, avocați, asiguratori, bănci și alți consilieri profesioniști externi din țările în care activăm.

 

Cat timp va prelucram datele (perioada de stocare)?

 

Datele personale referitoare la interacțiunile dumneavoastră cu noi vor fi șterse conform perioadelor de retenție stabilite în cadrul tabelului de mai jos, după încheierea ultimei interacțiuni cu dumneavoastră, cu excepția cazului în care suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele:

 

ACTIVITATE DE PRELUCRARE

TERMEN DE RETENTIE

Profilul de consumator  

1 an de la data finalizării proiectului

Formular de feedback

1 an de la data finalizării proiectului  

Consimțământ revocat

În maxim 30 de zile de la revocarea consimțământului, ștergem datele cu caracter personal prelucrate, daca legea nu prevede altfel in cadrul desfășurării activității.

Comunicări scrise (e-mail)

1 an de la data încetării proiectului, cu excepția cazului în care relația juridică existentă ne obligă să stocăm anumite informații pe o perioadă mai lungă, în funcție de prevederile legale în vigoare.

 

 

Sesizări, întrebări si reclamații

 

În funcție de situație, aveți anumite drepturi cu privire la datele dumneavoastră personale. Aveți dreptul să:

 • Solicitați acces la datele dumneavoastră personale
 • Solicitați rectificarea datelor dumneavoastră personale
 • Solicitați ștergerea datelor dumneavoastră personale
 • Solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale
 • Solicitați portabilitatea datelor, in măsura in care sunt întrunite condițiile portabilității datelor personale
 • Dreptul de a nu fi supus/supusă unui proces automat de decizie sau realizare unor activități de creare de profiluri
 • Obiectați pe motive specifice situației dumneavoastră
 • Dreptul de a va adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)
 • Puteți exercita aceste drepturi online utilizând adresa de mail a Responsabilului nostru cu protecția datelor: dpo@g7.com.ro.

 

Informațiile Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod poștal 010336
București, România

Website: https://www.dataprotection.ro/    

Informații suplimentare pentru situații specifice

Datele dumneavoastră personale sunt solicitate în scopul realizării interacțiunii respective cu dumneavoastră, astfel cum este stabilită prin completarea informațiilor de profil și în raport cu scopul platformei www.sampleit.ro. Dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră personale, nu vă putem selecta în vederea livrării cutiilor cu mostre, având în vedere că primirea cutiilor este gratuită, pe baza informațiilor primite direct de la dumneavoastră.

Modificări ale acestei declarații de protecție a datelor

Deoarece colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră se pot schimba în timp, vă rugăm să mențineți datele de profil actualizate, sau să ne solicitați actualizarea acestora, ori de cate ori intervin schimbări, pentru a reflecta întotdeauna corect practicile noastre de prelucrare a datelor.

Vă recomandăm să revizuiți din când în când prezenta Politica de confidențialitate pe care o putem modifica oricând, în măsura în care au intervenit schimbări legislative sau dacă au intervenit schimbări în activitatea noastră de business.  

Operatorul datelor cu caracter personal si informații de Contact

Operatorul și entitatea responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este:

GRUP SAPTE S.A.

Str. Ceahlău nr. 11

RO-400488

Cluj-Napoca, România

Contact: office@g7.com.ro

Date Personale: dpo@g7.com.ro

 

© SAMPLEIT – Ultima versiune: octombrie 2021